Advies en onderzoek

De aanleiding van dit onderzoek is de wettelijke zorgplicht (BW art. 6.162) van de boomeigenaar. Uitgangspunt van deze zorgplicht is dat iedere boomeigenaar zijn bomen onderhoudt en controleert om voorzienbare schade te voorkomen.

Deskundig advies en een zgn. VTA-onderzoek (Visual Tree Assessment) vormen de start van een goede boomverzorging. Gebreken aan een boom worden door onze deskundige mensen visueel geconstateerd en een conclusie uit opgemaakt. Hierdoor kunnen vaak door een juiste reactie (snoeibeurt) de problemen worden weggenomen. 
Indien er toch nog een grote onduidelijke factor is zullen we dit in beeld brengen door middel van een nader onderzoek.

(link Visual Tree Assessment)

 

VTA stormschade waddinxveenplakoksel uitgebroken dubbele top mecanische belasting

Nieuws

Bomen rooien met mobile kraan in gemeente Waddinxveen

boomen rooien snoeien van bomen gemeente waddinxveen